Sejmowa komisja udzieliła we wtorek rekomendacji ośmiu posłom - czterem kandydatom do Krajowej Rady Sądownictwa i czterem do Krajowej Rady Prokuratury. Sejm musi wybrać po czterech swych przedstawicieli do obu rad.

Rekomendacje Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka do KRS otrzymali posłowie: Jan Bury (PSL), Sławomir Kopyciński (Ruch Palikota), Krzysztof Kwiatkowski (PO) i Krystyna Pawłowicz (PiS). Z kolei do KRP zarekomendowani zostali: Mieczysław Łuczak (PSL), Witold Pahl (PO), Stanisław Piotrowicz (PiS) i Armand Ryfiński (Ruch Palikota).

Przeciwko rekomendacji Ryfińskiego byli posłowie PiS i Solidarnej Polski - wskazywali, że poseł Ruchu Palikota został w ubiegłym tygodniu ukarany przez sejmową komisję etyki naganą za wypowiedzi o PiS oraz marszu Niepodległości i Solidarności, zorganizowanym z inspiracji tej partii. Andrzej Rozenek z Ruchu Palikota zaznaczył, że Ryfiński odwołał się od udzielonej nagany do Prezydium Sejmu.

KRS to konstytucyjny organ mający za zadanie stać na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów - w imieniu wymiaru sprawiedliwości ma prawo występować do Trybunału Konstytucyjnego. Rada liczy 25 członków: sędziów sądów powszechnych, wojskowych, Sądu Najwyższego; z urzędu jej członkami są też: minister sprawiedliwości, I prezes SN i prezes NSA, a także czterech posłów, dwóch senatorów i przedstawiciel prezydenta RP.

KRP stoi "na straży niezależności prokuratorów". Składa się z 25 członków. W jej skład wchodzą: minister sprawiedliwości, prokurator generalny, przedstawiciel prezydenta, czterech posłów, dwóch senatorów, prokurator wybrany przez zebranie prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokurator wybrany przez zebranie prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, trzech prokuratorów wybranych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Generalnej oraz jedenastu prokuratorów, wybranych przez zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach apelacyjnych.

Sejm ma dokonać wyboru swych przedstawicieli do obu Rad podczas najbliższego posiedzenia zaplanowanego na środę i czwartek.

Członkami KRS z Sejmu byli już w poprzedniej kadencji Bury i Kwiatkowski (jako minister sprawiedliwości), zaś spośród kandydatów do KRP doświadczenie związane z zasiadaniem w tej Radzie mają Łuczak i Pahl.

Procedura wyboru przedstawicieli do KRS i KRP trwa także w Senacie. W ubiegłym tygodniu rekomendacje Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji do KRS otrzymali senatorowie: Henryk Cioch (PiS), Andrzej Matusiewicz (PiS), Grażyna Sztark (PO) i Piotr Zientarski (PO). Z kolei do KRP zarekomendowani zostali: Zbigniew Meres (PO), Sławomir Preiss (PO), Janina Sagatowska (PiS) i Michał Seweryński (PiS). Senat musi wybrać spośród nich dwóch przedstawicieli do KRS i dwóch do KRP.