Wczoraj Parlament Europejski zadecydował, że osoby zatrzymane na terenie Unii Europejskiej w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa będą musiały zawsze otrzymać pouczenie o podstawowych prawach przysługujących im w postępowaniu karnym.
Każdy zatrzymany będzie musiał być poinformowany o ciążących na nim zarzutach i o prawie do posiadania adwokata. W przypadku gdy zatrzymany nie będzie władał językiem, w którym ma być prowadzony proces, pouczenie będzie musiało zostać mu przetłumaczone. Niezależnie od tego zachowa on prawo do milczenia i do szybkiego postawienia go przed sądem.

Bez żargonu