Aby komornik wszczął egzekucję z majątku dłużnika, wierzyciel powinien złożyć wniosek i dołączyć do niego oryginał tytułu egzekucyjnego – wyroku lub ugody – zaopatrzony w klauzulę wykonalności.
Tytuł wykonawczy przeciwko dłużnikowi potwierdza, że zadłużenie istnieje i jest wymagalne. Dlatego stanowi podstawę do wyegzekwowania roszczenia.

Wyrok lub ugoda