Ministerstwo Gospodarki wychodzi przed szereg i jako pierwsze chce mieć internetową platformę, na której w trybie online odbywać się będą konsultacje społeczne w sprawie projektów zmian prawa.
W resortowym Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszono przetarg na przygotowanie i wdrożenie takiego rozwiązania. Ma się ono składać z dwóch elementów: Aplikacji Legislatora, czyli oprogramowania dla użytkowników wewnętrznych, oraz z portalu internetowego, do którego będą mieli dostęp zainteresowani projektowanymi zmianami prawa. Poprzez taką stronę WWW mają się odbywać np. konsultacje społeczne.
– Na razie system ten pilotażowo obejmie wyłącznie Ministerstwo Gospodarki. Niewykluczone, że później takie rozwiązanie zostanie wdrożone także w innych resortach – mówi Piotr Żbikowski z biura prasowego ministerstwa.
Rozwiązaniem, jakie chce stosować resort gospodarki, nie może się pochwalić nawet Rządowe Centrum Legislacji, gdzie trafiają wszystkie projektowane przez rząd zmiany prawa. Wady rządowego rozwiązania wytknęły organizacje społeczne, o czym pisaliśmy w „DGP” z 29 listopada („Proces tworzenia prawa wciąż mało przejrzysty”). Jednak RCL zapewnia, że trwają prace mające na celu poprawę funkcjonalności ich systemu. Ewelina Kaniuk z departamentu prawnego i orzecznictwa w RCL zapowiada, że platforma Rządowy Proces Legislacyjny stanie się bardziej czytelna i przejrzysta, przy zachowaniu autentyczności i wiarygodności zamieszczanych w niej dokumentów.
Ministerstwo otworzy zgłoszone oferty 9 stycznia 2012 roku. Natomiast firma, która zostanie wyłoniona, ma zrealizować cały projekt do 24 listopada 2012 roku. Szacunkowy koszt przedsięwzięcia zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu wynosi ok. 1,6 mln zł. Przypomnijmy, że na platformę Rządowy Proces Legislacyjny, obsługującą cały proces stanowienia prawa przez Radę Ministrów, wydano ok. 1,5 mln zł.

Nowa platforma ma służyć prowadzeniu konsultacji społecznych