Trzy kancelarie prawne zapytane przez gazetę czy długi z abonamentu można wpisać na czarną listę, odpowiedziały zgodnie: Nie!

"Nie dopuszczono w ustawie możliwości przekazywania informacji gospodarczych o wierzytelnościach publicznoprawnych" - ocenia Monika Drab-Grotowska z Kancelarii Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler. A taką jest abonament.

Według Drab-Grotowskiej, osoba wpisana do rejestru może wystąpić z żądaniem usunięcia wpisu, co nie wyłącza ewentualnych dalej idących roszczeń.