Według "Newsweeka" dzięki temu rozwiązaniu, KRRiT chce ratować sytuację finansową mediów publicznych. Z danych KRRiT wynika bowiem, że zaległości Polaków z tytułu nieopłacania abonamentu radiowo-telewizyjnego sięgają już ok. dwóch miliardów złotych.

– To jeden z wariantów, jakie Krajowa Rada bierze pod uwagę – przyznaje Katarzyna Twardowska, rzeczniczka KRRiT. – Projekt będzie gotowy pod koniec listopada i wtedy przedstawimy szczegółowe rozwiązania – ucina dalsze pytania.

Dzięki dopisaniu opłaty abonamentowej do rachunku za energię nikt nie będzie się mógł migać od płacenia – mówi gazecie pragnący zachować anonimowość współautor projektu.

Pomysł doliczania abonamentu do rachunku za prąd nie jest nowy. Trzy lata temu podobne rozwiązanie zaproponowała koalicja PO-PSL, ale ostatecznie rząd wycofał się z pomysłu. Teraz według informacji „Newsweeka” do złożenia projektu w Sejmie namawiany jest prezydent, ponieważ formalnie KRRiT sama nie może złożyć projektu ustawy.

Przypomnijmy, iż nowelizacja ustawy medialnej wzbudza wiele kontrowersji. Według projektu budżet będzie opłacał abonament za tych, którzy są ustawowo z tego zwolnieni. Chodzi tu m.in. o osoby, które ukończyły 75 lat, i uzyskają orzeczenie o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy. W ubiegłym roku liczba osób zwolnionych przekroczyła 2 mln, a w stosunku do roku 2009 powiększyła się o ok. 500 tys.

Wysokość opłat abonamentowych w 2012 roku 

Opłata za używanie odbiornika radiofonicznego wynosi:
a) 5,50 zł za jeden miesiąc,
b) 10,70 zł za dwa miesiące,
c) 15,85 zł za trzy miesiące,
d) 31,35 zł za sześć miesięcy,
e) 59,40 zł za rok.

Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego wynosi:
a) 18,50 zł za jeden miesiąc,
b) 35,90 zł za dwa miesiące,
c) 53,30 zł za trzy miesiące,
d) 105,45 zł za sześć miesięcy,
e) 199,80 zł za rok.

Użytkownik odbiornika zobowiązany jest do wniesienia opłaty do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Opłaty na poczet 2012 roku można wnieść już w bieżącym roku, według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2012 roku.