Elektroniczne kopie wniosków, skarg i pytań prawnych, na podstawie których zostały wszczęte postępowania, a także stanowiska uczestników tych postępowań pojawiają się przed każdą rozprawą na stronie internetowej TK.

– Zależało nam, by ułatwić dostęp do tych dokumentów, aby każdy mógł się zapoznać z ich treścią – mówi Grażyna Grzegorska z biura prasowego TK. Wcześniej nie było takiej możliwości. Wersje elektroniczne dokumentów nie istniały i za każdym razem trzeba było zwrócić się do TK o ich udostępnienie w wersji tradycyjnej.

Na stronie www.trybunal.gov.pl znajdziemy je w zakładkach Komunikaty Prasowe oraz Sprawy w Trybunale. Sukcesywnie będą się tam również pojawiać elektroniczne wersje dokumentów dotyczących rozpraw z lat ubiegłych. Za pośrednictwem strony internetowej można także śledzić w czasie rzeczywistym rozprawy toczące się przed trybunałem.