Prokuratura Generalna przedstawiła skład zespołu, który przygotuje założenia do nowej ustawy o prokuraturze - dowiedziała się GazetaPrawna.pl. W pracach nad tym aktem ważny ma być głos samego środowiska prokuratorskiego.

Pod koniec października Prokurator Generalny Andrzej Seremet zapowiedział rozpoczęcie prac nad nową ustawą o prokuraturze. Całą sprawę wywołało zamieszanie związane z wyborem na posłów prokuratorów w stanie spoczynku, Bogdana Święczkowskiego i Dariusza Barskiego. – Różne interpretacje przepisów o zakazie łączenia mandatu posła ze statusem prokuratora w stanie spoczynku są jednym z dowodów na konieczność uchwalenia nowej ustawy o prokuraturze – ocenił Seremet.

Poza sprawą prowadzenia przez prokuratorów działalności politycznej i ich udziału w organach władzy, jako przykłady obszarów wymagających nowych regulacji Seremet wymienił także relacje prokuratora generalnego z Sejmem i organami wykonawczymi oraz funkcjonowanie prokuratury wojskowej i pionu śledczego IPN.

Zdaniem Seremeta niezbędne jest także zdefiniowanie - i być może rozszerzenie - zakresu działalności prokuratury jako organu czuwającego nad ściganiem przestępstw i kontrolującego przestrzeganie praworządności. Ustawa ma być też okazją do określenia na nowo stopnia niezależności prokuratorów wobec przełożonych.

Polska Agencja Prasowa poinformowała, iż w Prokuraturze Generalnej rozpoczęto już opracowywanie założeń nowej ustawy. Prace mają charakter studyjno-koncepcyjny i powinny doprowadzić do "wyłonienia dziedzin, które muszą ulec zmianie i kierunków tych zmian".

Jak dowiedziała się GazetaPrawna.pl Seremet podjął decyzję o utworzeniu zespołu do spraw opracowania założeń do nowej ustawy o prokuraturze.

W skład zespołu, pod przewodnictwem Prokuratora Generalnego wchodzą:

Przedstawiciele nauki:

- dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego,

- prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,

- dr hab. Piotr Kardas - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego,

- prof.dr hab. Piotr Winczorek - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,

Prokuratorzy:

- Marek Jamrogowicz - Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego,

- Aleksander Herzog - prokurator Prokuratury Generalnej,

- Krzysztof Parchimowicz - prokurator Prokuratury Generalnej,

- Marek Sadowski - Naczelnik Wydziału Kwestii Prawnych w Biurze Prokuratora Generalnego,

- Andrzej Stankowski - Dyrektor Biura Spraw Konstytucyjnych Prokuratury Generalnej,

- Ryszard Tłuczkiewicz- Dyrektor Biura Prokuratora Generalnego,

- wyznaczony przedstawiciel Krajowej Rady Prokuratury,

- Piotr Masłowski - Sekretarz Zespołu.

Rzecznik prasowy Prokuratury Generalnej Mateusz Martyniuk poinformował, że w pracach nad ustawą ważny będzie również głos środowiska prokuratorskiego. – Każdy prokurator otrzyma specjalnie przygotowaną ankietę, w której będzie mógł przedstawić własne opinie i propozycje przyszłych rozwiązań ustawowych – wyjaśnił.

Pierwsze posiedzenie zespołu zaplanowano na styczeń 2012 roku.