Najczęściej ujawnianym przez funkcjonariuszy przestępstwem było wyłudzenie kredytu. Liczba wszczynanych postępowań w tym zakresie od trzech lat utrzymuje się na porównywalnym poziomie.