Lekarz musi zostać wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, by prowadzić jednoosobową działalność albo w ramach grupowej praktyki lekarskiej działać np. w formie spółki cywilnej.

Jakie warunki musi spełniać lekarz, aby otworzyć indywidualną praktykę

Uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej to podstawowe wymogi do prowadzenia indywidualnej praktyki lekarskiej. Konieczne jest także posiadanie prawa wykonywania zawodu. W przypadku gdy lekarz wykonuje działalność leczniczą jako indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, powinien mieć również specjalizację z dziedziny medycyny, która odpowiada rodzajowi i zakresowi wykonywanych świadczeń zdrowotnych. Lekarz nie może być zawieszony lub ograniczony w prawach wykonywania zawodu bądź pozbawiony możliwości pracy orzeczeniem sądowym. Powinien dysponować odpowiednim pomieszczeniem, w którym będzie udzielał świadczeń zdrowotnych.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej: Jak rozpocząć działalność leczniczą
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- W jakich formach można wykonywać działalność leczniczą
- Jak sporządzić wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej
- W jaki sposób wpis uzyskają lekarze, którzy zawiązali spółkę