Prawidłowe wypełnienie wniosku o objęcie systemem dozoru elektronicznego (SDE) nastręcza skazanym problemy – wynika z danych przedstawionych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Tymczasem od 2012 r. karę w ramach SDE będą mogli odbywać więźniowie z apelacji katowickiej, szczecińskiej, wrocławskiej i części apelacji łódzkiej.

Na 8058 wniosków o odbycie kary w SDE złożonych w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 sierpnia 2011 r. aż 2723 nie zostało uwzględnionych z powodu istotnych wad prawnych. Resort chce ułatwić skazanym to zadanie.

– Uruchomiona została strona www.dozorelektroniczny.gov.pl, gdzie dostępne są m.in. wzory wniosków o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – informuje generał Paweł Nasiłowski, dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.

Resort chce, aby jak najwięcej skazanych, którzy spełniają ustawowe warunki, odbywało ją właśnie w SDE.

– Polska już teraz jest w tej dziedzinie liderem w Europie. Zajmujemy drugie miejsce ex aequo z Francją – mówi Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości.

Ten sposób odbywania kary to oszczędność dla państwa. Obecnie miesięczny koszt odbycia kary przez skazanego w SDE wynosi 40 zł. Kwota ta wzrośnie z początkiem 2012 roku do 564 zł. Tymczasem koszt miesięcznego pobytu skazanego w celi wynosi 2,3 tys. zł.