Komisja pracowała nad projektem ustawy o języku migowym, podpisanym w poniedziałek przez prezydenta. Jak podkreślił Piechota jest to kolejna z serii ustaw, której celem jest poprawa sytuacji osób niepełnosprawnych - obok m.in. ustawy o dostosowaniu organizacji wyborów do potrzeb osób niepełnosprawnych i ustawy o służbie cywilnej.

Zaznaczył, że prace nad tą ustawą trwały trzy lata. "W praktyce są ogromne problemy z komunikacją osób niepełnosprawnych w urzędach" - powiedział. Stąd - jak zaznaczył - konieczne jest upowszechnienie jednolitych standardów i zapewnienie jak największej liczby tłumaczy języka migowego.

Ustawa o języku migowym zakłada m.in., że organy administracji publicznej będą musiały zapewnić osobom niesłyszącym tłumacza języka migowego. Osoby głuche powinny zgłosić chęć skorzystania z takiej pomocy co najmniej trzy dni robocze wcześniej. Wyjątkiem są sytuacje nagłe. Regulacja przewiduje również, że w kontaktach z organami administracji publicznej, policją, strażą pożarną i strażami gminnymi, osoba głucha będzie mogła korzystać z pomocy wyznaczonej przez siebie osoby (nie chodzi o tłumacza).