Za zgłoszenie do rejestru telewizji internetowej lub nadającej za pośrednictwem nowoczesnych platform, dostępnej online, trzeba będzie zapłacić 100 zł.

Tak mówi projekt rozporządzenia w sprawie opłat za dokonanie wpisu do rejestru programów telewizyjnych. Nowe regulacje przygotowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Do rejestru zgłoszone będą nie tylko telewizje internetowe, ale także nowoczesne platformy (n, Polsat Cyfrowy, Canal+). Te ostatnie zapłacą 100 zł za każdy program, który będą rozprowadzać. Według twórców nowych regulacji dla platform to bardzo dobra wiadomość. Do tej pory musiały one bowiem uiszczać opłatę koncesyjną, która mogła wynieść nawet 10 tys. zł.

Rejestr telewizji poprowadzi przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przedsiębiorcy będą musieli zgłosić się do KRRiT miesiąc przed rozpoczęciem nadawania. Jeśli ta nie odmówi wpisania do rejestru, będzie to tożsame ze zgodą na nadawanie.

Jeśli za pośrednictwem telewizji zostaną naruszone przepisy, zostanie ona wykreślona z rejestru. Chodzi tu m.in. o regulacje zakazujące nawoływania do nienawiści oraz dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub narodowość. Z rejestru zostanie wykreślona także telewizja, która nadaje materiały zagrażające moralnemu rozwojowi dzieci.

Przepisy ustawy medialnej, które narzucają na przedsiębiorców obowiązek wpisywania telewizji internetowych i platform do rejestru, obowiązują od 23 maja tego roku. KRRiT wciąż ma jednak trudności z wydaniem stosownego rozporządzenia, w którym ustali wysokość opłaty za wpis. Zgodnie z pierwotnym brzmieniem projektu KRRiT miała rejestrować telewizje dostępne online za darmo, platformy – za 100 zł. Polska Izba Komunikacji Elektronicznej w trakcie konsultacji zwróciła jednak uwagę na to, iż takie regulacje dyskryminują Canal+ czy Polsat Cyfrowy.