1 września rozpocznie się kolejny etap programu praktycznej nauki prawa w szkołach i uczelniach. Poprzednie organizowało Ministerstwo Sprawiedliwości oraz samorząd radców prawnych. Teraz do akcji włącza się Ministerstwo Edukacji Narodowej.

"Jestem gorącym zwolennikiem wprowadzenia do szkół dodatkowych lekcji, na których młodzież miałaby szansę poznać praktyczne informacje prawne. Wszystko po to, aby mogła z nich korzystać w codziennym życiu. Wierzę, że wspólnie uda nam się ten cel zrealizować" - powiedział w piątek dziennikarzom minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski po podpisaniu porozumienia dotyczącego współpracy w promowaniu i rozwijaniu edukacji prawnej. W programie bierze też udział Ministerstwo Edukacji Narodowej i Krajowa Rady Radców Prawnych.

Porozumienie jest kontynuacją zapoczątkowanego w roku 2010 w łódzkich szkołach ponadgimnazjalnych pilotażowego programu edukacji prawnej. W roku szkolnym 2011/2012 zostanie on skierowany do zainteresowanych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju.

W poprzedniej edycji w lekcjach praktycznej nauki prawa wzięło udział ponad 7 tys. uczniów szkół średnich oraz ponad 1,7 tys. studentów. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że ponad 80 proc. łódzkich uczniów oceniło lekcje prawa jako potrzebne i ciekawe.

"Program pilotażowy w Łodzi okazał się sukcesem. Radcowie prawni, którzy brali w nim udział, to również osoby młode. Osoby, które poświęciły swój zawodowy czas na to, by spotkać się z młodzieżą i przekazać im swoje praktyczne doświadczenie. To dobry prognostyk na przyszłość" - podkreślił prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz.

Głównym celem organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości spotkań była edukacja w zakresie przestrzegania prawa i uświadomienie konsekwencji jego łamania oraz przekazanie młodzieży wiedzy umożliwiającej sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie.

W trakcie ponad 100 spotkań poruszone zostały zagadnienia dotyczące m. in. praw i obowiązków świadków i ofiar przestępstw, procedur mediacyjnych jako alternatywnej formy rozwiązywania sporów. Mówiono też o zagrożeniach, jakie niesie za sobą zażywanie tzw. dopalaczy i innych niebezpiecznych dla zdrowia substancji.

Tematy lekcji wskazywali również uczniowie i dyrektorzy szkół. Wykładowcy przedstawili problematykę przestępstw internetowych, konsekwencje fałszerstw dokumentów. Młodzi ludzie poznali także prawa konsumenta, np.: zasady reklamacji towarów i sprzedaży na odległość. Zdobyli też wiedzę dotyczącą decyzji administracyjnych.

Wiceminister edukacji narodowej Krystyna Szumilas oceniła, że program pozwala "na uatrakcyjnienie lekcji wiedzy o społeczeństwie, a dzięki obecności mecenasów i ludzi, którzy na co dzień zajmują się prawem, pozwala na dokładne wyjaśnienie wszelkich wątpliwości uczniów".

W nowym roku szkolnym do programu dołączą m.in.: Starachowice, Skarżysko-Kamienna, Staszów, Kielce, Pińczów i w Jędrzejów.