"Jestem gorącym zwolennikiem wprowadzenia do szkół dodatkowych lekcji, na których młodzież miałaby szansę poznać praktyczne informacje prawne. Wszystko po to, aby mogła z nich korzystać w codziennym życiu. Wierzę, że wspólnie uda nam się ten cel zrealizować" - powiedział w piątek dziennikarzom minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski po podpisaniu porozumienia dotyczącego współpracy w promowaniu i rozwijaniu edukacji prawnej. W programie bierze też udział Ministerstwo Edukacji Narodowej i Krajowa Rady Radców Prawnych.

Porozumienie jest kontynuacją zapoczątkowanego w roku 2010 w łódzkich szkołach ponadgimnazjalnych pilotażowego programu edukacji prawnej. W roku szkolnym 2011/2012 zostanie on skierowany do zainteresowanych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju.

W poprzedniej edycji w lekcjach praktycznej nauki prawa wzięło udział ponad 7 tys. uczniów szkół średnich oraz ponad 1,7 tys. studentów. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że ponad 80 proc. łódzkich uczniów oceniło lekcje prawa jako potrzebne i ciekawe.

"Program pilotażowy w Łodzi okazał się sukcesem. Radcowie prawni, którzy brali w nim udział, to również osoby młode. Osoby, które poświęciły swój zawodowy czas na to, by spotkać się z młodzieżą i przekazać im swoje praktyczne doświadczenie. To dobry prognostyk na przyszłość" - podkreślił prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz.

Głównym celem organizowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości spotkań była edukacja w zakresie przestrzegania prawa i uświadomienie konsekwencji jego łamania oraz przekazanie młodzieży wiedzy umożliwiającej sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie.

W trakcie ponad 100 spotkań poruszone zostały zagadnienia dotyczące m. in. praw i obowiązków świadków i ofiar przestępstw, procedur mediacyjnych jako alternatywnej formy rozwiązywania sporów. Mówiono też o zagrożeniach, jakie niesie za sobą zażywanie tzw. dopalaczy i innych niebezpiecznych dla zdrowia substancji.

Tematy lekcji wskazywali również uczniowie i dyrektorzy szkół. Wykładowcy przedstawili problematykę przestępstw internetowych, konsekwencje fałszerstw dokumentów. Młodzi ludzie poznali także prawa konsumenta, np.: zasady reklamacji towarów i sprzedaży na odległość. Zdobyli też wiedzę dotyczącą decyzji administracyjnych.

Wiceminister edukacji narodowej Krystyna Szumilas oceniła, że program pozwala "na uatrakcyjnienie lekcji wiedzy o społeczeństwie, a dzięki obecności mecenasów i ludzi, którzy na co dzień zajmują się prawem, pozwala na dokładne wyjaśnienie wszelkich wątpliwości uczniów".

W nowym roku szkolnym do programu dołączą m.in.: Starachowice, Skarżysko-Kamienna, Staszów, Kielce, Pińczów i w Jędrzejów.