Przed podpisaniem umowy timeshare otrzymamy formularz informacyjny oraz wzór odstąpienia od umowy. Takie zmiany szykują się w nowej ustawie o timeshare. Dziś zajmą się nią posłowie.
Podpisując umowę timeshare, uzyskujemy prawo do korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego, np. apartamentu czy domku letniskowego, w oznaczonym czasie, w każdym roku. Są one usytuowane zazwyczaj w atrakcyjnych miejscach, np. w Hiszpanii czy na Wyspach Kanaryjskich. Umowy te mają więc często charakter transgraniczny. Dlatego tak ważne jest, że po zmianach we wszystkich krajach Unii Europejskiej klienci będą mieli tyle samo czasu na odstąpienie od umowy timeshare (14 dni).
Obecnie umowy timeshare można zawierać na minimum trzy lata. Po zmianach minimalny czas ich obowiązywania zostanie skrócony do roku. Ukróci to praktykę firm polegającą na proponowaniu produktów bardzo podobnych do timesharingu, ale z okresem obowiązywania np. na 35 miesięcy.
Dzięki temu firma nie musiała wypełniać obowiązków wynikających z ustawy.