Zatrzymanie dowodu osobistego przez recepcjonistę to wykroczenie. Hotele wymieniają między sobą informacje o nieuczciwych gościach. Zameldowana osoba może wycofać zgodę na przetwarzanie danych.
Hotele wciąż naruszają przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. W ostatnim roku generalny inspektorat ochrony danych osobowych odnotował kilkanaście skarg dotyczących niewłaściwego przetwarzania danych osobowych gości.
– Jeden z ostatnich zarzutów dotyczył wywieszania przez biuro podróży imiennej listy uczestników wycieczki na hotelowej tablicy informacyjnej – mówi Małgorzata Kałużyńska-Jasak, rzecznik prasowy GIODO.