Kancelaria Prezydenta podała w środę na stronach internetowych, że prezydent podpisał nowelizację we wtorek 2 sierpnia.

Obowiązek wprowadzenia tzw. systemu RIS (River Information System) na śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym wprowadziła dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE z września 2005 roku. W Polsce odcinek objęty obowiązkiem wdrożenia RIS to 100 km Dolnej Odry. RIS zarządzany będzie przez dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej (UŻŚ) w Szczecinie.

Szczecińskie Centrum RIS zajmie się zbieraniem, przetwarzaniem oraz wymianą informacji służących bezpieczeństwu żeglugi. Według rządu umieszczenie go w strukturze UŻŚ wpłynie na zmniejszenie kosztów funkcjonowania Centrum jako samodzielnej jednostki budżetowej.

System ma zostać uruchomiony w 2013 roku.