Od 20 lipca 2011 r. państwa UE powinny informować konsumentów o tym, ile prądu zużyje zakupione urządzenie gospodarstwa domowego. Taki obowiązek nakłada na nie Dyrektywa 2010/30/WE, która dotyczy etykietowania i przekazywania standardowych informacji o zużyciu energii m.in. przez pralki, lodówki, chłodziarki, zmywarki, automaty do sprzedaży produktów spożywczych, piekarniki, wentylatory, urządzenia klimatyzacyjne i telewizory.

Świadomy wybór

W ten sposób kupujący sprzęt RTV i AGD będzie miał łatwiejszy wybór i więcej danych do podjęcie świadomej decyzji o wybraniu konkretnego egzemplarza.

Polska nie dotrzyma tego terminu, ponieważ Ministerstwo Gospodarki dopiero przygotowuje projekt ustawy na podstawie – przyjętego już po konsultacjach międzyresortowych – projektu założeń do ustawy o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią.

Obowiązki przedsiębiorców

Nawet jeśli prace nad przygotowaniem nowych przepisów będą prowadzone sprawniej niż do tej pory, ministerstwo nie zdąży ich opracować do wyborów parlamentarnych. Dlatego ustawa o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią powiększy pokaźną już grupę niegotowych jeszcze, a niezbędnych przepisów, którymi będzie musiała zająć się nowa koalicja.

Przygotowywane przepisy nałożą na dostawców sprzętu RTV i AGD obowiązek sporządzenia etykiety energetycznej oraz dostarczenia jej bezpłatnie dystrybutorowi produktów związanych z energią. Przedsiębiorcy powinni również sporządzić charakterystyki techniczne oraz opracowywać i przechowywać dokumentację techniczną. Natomiast sprzedawcy zostaną zobowiązani do umieszczania etykiet na produktach i eksponowania ich.

Przewiduje się, że charakterystyka techniczna musi być udostępniana użytkownikom przy zakupie. Będzie też dołączana przez dostawców do broszur dotyczących konkretnego produktu albo do innych dokumentów dostarczanych wraz z produktem.

Odpowiada dostawca

Autorzy projektu zaproponowali wprowadzenie odpowiedzialności dostawców za wiarygodność informacji zawartych w etykietach i charakterystyce technicznej produktu oraz zobowiązanie ich do wyrażenia zgody na upublicznianie zawartych tam informacji.

Zmiany dotyczyć będą także reklamowania produktów zużywających energię.

Oprócz ceny i zużycia energii przez produkt reklama musi jeszcze dodatkowo informować o jego klasie energetycznej.