W środę TK wydał wyrok ws. zakwestionowanych przez PiS przepisów nowego Kodeksu wyborczego. Orzekł, że wprowadzenie jednomandatowych okręgów w wyborach do Senatu, głosowanie przez pełnomocnika i korespondencyjne nie naruszają konstytucji. Za niezgodne z ustawą zasadniczą TK uznał dwudniowe głosowanie w wyborach do Sejmu, Senatu i prezydenckich. TK zakwestionował też zakaz używania billboardów i spotów w kampanii wyborczej, bo - jak uzasadniał - zakaz taki ogranicza wolność wyrażania poglądów przez partie i wolność pozyskiwania informacji przez wyborców. W ocenie TK, ograniczenia te dotyczą jednej z fundamentalnych wolności: osobistej i politycznej.

TK uznał też, że niekonstytucyjny jest zapis ustawy wprowadzającej Kodeks wyborczy, zgodnie z którym prezydent mógł wybrać, na jakiej podstawie prawnych zostaną przeprowadzone najbliższe wybory (czy na podstawie Kodeksu czy starej ordynacji).

PiS wnosiło o to, ale oczekiwało, że TK jednocześnie orzeknie, iż do najbliższych wyborów nie stosuje się przepisów Kodeksu.

Jak powiedział Mularczyk, o ile z wygłoszonego w środę wyroku wynikało, że do jesiennych wyborów parlamentarnych stosuje się przepisy nowego Kodeksu, o tyle z sentencji wyroku ogłoszonej w Dzienniku Ustaw 21 lipca to już nie wynika. Dlatego - jak mówił - grupa posłów, którą reprezentuje, złoży do TK wniosek o rozstrzygnięcie wątpliwości, co do treści wyroku.

"To wyjaśnienie ma istotne znaczenie dla najbliższych wyborów"

"To wyjaśnienie ma istotne znaczenie dla najbliższych wyborów" - podkreślił Mularczyk. Zaznaczył jednocześnie, że część sędziów w swoich zdaniach odrębnych podnosiło kwestię, iż nowy Kodeks nie powinien być zastosowany do najbliższych wyborów.

"Zgodnie z naszym wnioskiem liczymy na to, że TK wyjaśni te wątpliwości, które powstały na skutek rozbieżności między ustnym uzasadnieniem, a sentencją" - powiedział Mularczyk

"Do wyborów zostało około trzech miesięcy, nie wiadomo, kiedy będzie pisemne uzasadnienie wyroku, ale składamy nasz wniosek, ponieważ uczestnicy procesu wyborczego powinni wiedzieć wprost, na podstawie jakiego prawa odbędą się wybory. W naszej ocenie uchylenie kwestionowanego zapisu w Przepisach wprowadzających Kodeks wyborczy winno skutkować stosowaniem starej ordynacji wyborczej w najbliższych wyborach parlamentarnych" - podkreślił poseł PiS.

Wyrok TK jest ostateczny.

Wniosek posłów PiS zostanie przesłany także do Państwowej Komisji Wyborczej.