W piątek prezes Trybunału przedstawił posłom informację o problemach wynikających z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w roku 2010. Zwrócił uwagę, że Senat w roku ubiegłym podjął 21 uchwał, których celem była taka zmiana przepisów, by uwzględnić wyroki Trybunału. Ale - jak podkreślił - ciężar wykonywania wyroków spoczywa na Sejmie.

W trakcie debaty sprawozdawca sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Witold Pahl (PO) zaapelował o stworzenie Narodowego Centrum Legislacji, które monitorowałoby istniejące przepisy, ale także archiwizowało przepisy nieaktualne, tak by - jak powiedział - przy tworzeniu nowych ustaw analizować, czy nie istnieje ryzyko ich niekonstytucyjności.

Prezes TK Andrzej Rzepliński poinformował, że w 2010 r. do Trybunału wpłynęło łącznie 455 wniosków, pytań prawnych oraz skarg konstytucyjnych; jest to wzrost mniej więcej o 10 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Zaznaczył, że przybywa zwłaszcza skarg konstytucyjnych, kierowanych przez obywateli, spada natomiast liczba wniosków o zbadanie konstytucyjności ustaw. Do TK wpłynęło 45 pytań prawnych od sądów; najwięcej z nich (13) zostało zainicjowanych przez sądy administracyjne. Wśród podmiotów uprawnionych do wszczęcia postępowania przed Trybunałem, najwięcej wniosków (10) zostało złożonych przez rzecznika praw obywatelskich, trzy wnioski złożyli posłowie, po jednym - prezydent, prokurator generalny, I prezes Sądu Najwyższego.

Rzepliński zaznaczył, że wpłynęły też dwa wnioski od prezydenta o zbadanie konstytucyjności ustaw w trybie prewencyjnym (przed podpisaniem). W 2010 r. Trybunał wydał 68 wyroków oraz 49 postanowień o umorzeniu postępowania. W większości wyroków (37) uznał niezgodność zakwestionowanego przepisu z konstytucją. W minionych latach wielokrotnie prezesi Trybunału przypominali, że wiele wyroków TK jest nadal niezrealizowanych. Pięć lat temu zmodyfikowano regulamin Senatu w taki sposób, by przyśpieszyć realizację tych wyroków. W ciągu ostatnich pięciu lat Komisja Ustawodawcza rozpatrzyła 189 wyroków i postanowień sygnalizacyjnych Trybunału; wniosła do marszałka Senatu 92 projekty ustaw.