Jeśli okaże się, że zakupiony w komisie towar jest wadliwy, kupujący w pierwszej kolejności może żądać bezpłatnej naprawy, chyba że jest ona niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów. W takiej sytuacji kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od zawartej umowy

Czy trzeba zapłacić wyższą cenę

Podpisałem z komisem umowę dotyczącą zakupu antycznych mebli. Jednak cena, jaką zaproponował mi komis, jest wyższa od tej, którą wskazałem w umowie. Czy muszę ją teraz zapłacić?