Jeśli okaże się, że zakupiony w komisie towar jest wadliwy, kupujący w pierwszej kolejności może żądać bezpłatnej naprawy, chyba że jest ona niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów. W takiej sytuacji kupujący może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od zawartej umowy

Czy trzeba zapłacić wyższą cenę

Podpisałem z komisem umowę dotyczącą zakupu antycznych mebli. Jednak cena, jaką zaproponował mi komis, jest wyższa od tej, którą wskazałem w umowie. Czy muszę ją teraz zapłacić?

Czy właściciel odpowiada za szkody

Zamierzam kupić używane auto w komisie samochodowym, którego właściciel importuje samochody ze Stanów Zjednoczonych. Czy mogę kierować do niego ewentualne roszczenia, jeśli się okaże, że auto ma wady?

Czy prowizja należy się od razu

Pozwoliłem komisowi na sprzedaż ratalną wystawionego przeze mnie towaru. W związku z tym po otrzymaniu każdej raty komis będzie mi ją przekazywał. Jednak osoba prowadząca sklep chce potrącić całą prowizję z pierwszej raty. Czy jest to dopuszczalne?

Czy komis powinien przekazać nadwyżkę

Zleciłem komisowi sprzedaż samochodu po określonej cenie. Jednak udało mu się znaleźć klienta, który zapłacił więcej. Czy ta nadwyżka po uwzględnieniu prowizji należy do sprzedającego pojazd?

Czy muszę zapłacić odszkodowanie

W czasie testowania auta z komisu z mojej winy doszło do jego uszkodzenia. Pokryłem koszty tej szkody komisowi. Teraz zgłosiła się do mnie osoba, która wstawiła to auto do komisu i żąda drugiego odszkodowania. Czy muszę je zapłacić?

Czy umowę należy wypowiedzieć

Kilka miesięcy temu do komisu oddałem laptopa. Do tej pory nie został on sprzedany. Szukam więc nabywcy we własnym zakresie. Czy muszę rozwiązać umowę w komisie?

Czy właściciel odpowiada za wady

Chcę kupić samochód w komisie. Czy właściciel komisu odpowiada za jego ukryte wady?
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedz na powyższe pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak bezpiecznie przeprowadzać transakcje w komisie.