Maksymalny czas trwania wszystkich kontroli prowadzonej przez tę samą inspekcję w jednym roku kalendarzowym jest ograniczony i może trwać tylko liczbę dni wskazaną w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
Władysław M. prowadzi od niedawna małą firmę i zatrudnia w niej trzech pracowników. Czy jako mikroprzedsiębiorca będzie miał dodatkowe uprawnienia podczas kontroli w firmie.
Maksymalny czas trwania wszystkich kontroli prowadzonej przez tę samą inspekcję w jednym roku kalendarzowym jest ograniczony i może trwać tylko liczbę dni wskazaną w ustawie z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.