Zgodnie z nowelizacją kpc w przypadku, gdy rodzic będzie utrudniał kontakty dziecka z drugim rodzicem, sąd wyda postanowienie o grożącej mu grzywnie. Jeśli nadal będzie naruszał ten obowiązek - sąd będzie mógł orzec grzywnę za każde naruszenie.

Grzywna będzie orzekana na wniosek i na rzecz rodzica, który ma utrudniane kontakty z dzieckiem.

Nowelizacja nie określa wysokości zasądzanej grzywny

Nowelizacja nie określa wysokości zasądzanej grzywny; ma być ustalana przez sąd w zależności od sytuacji majątkowej rodzica dziecka oraz do tego, ile razy kontakty z dzieckiem były utrudniane. Takie rozwiązanie istnieje m.in. we Francji i w krajach Beneluksu.

Dotychczas grzywna była płacona na rzecz Skarbu Państwa.