Na pomoc państwa w spłacaniu kredytu na zakup mieszkania będą mogły liczyć osoby, które nie mają zdolności kredytowej. W takim przypadku bank podpisze umowę z członkiem rodziny kredytobiorcy.
Szansę na preferencyjny kredyt mieszkaniowy będą miały także osoby, które nie pozostają w związku małżeńskim i nie posiadają dzieci. Tak zdecydowali posłowie, którzy w piątek przyjęli projekt nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Teraz trafi on do prac Senatu.
Będzie możliwe zawarcie umowy o kredyt preferencyjny przez członków rodzi- ny kredytobiorcy. Będzie to możliwe wtedy, gdy instytucja udzielająca kredytu uzna, że docelowy kredytobiorca nie ma odpowiedniej zdolności kredytowej. Obowiązki związane ze spłatą kredytu na zakup mieszkania lub do- mu jednorodzinnego, który udzielany jest wraz z dopłatą państwa do wymaganych odsetek, wezmą na siebie zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (rodzice, dziadkowie), rodzeństwo, ojczym, macocha lub teściowie.
Osoby, które chcą uzyskać pomoc państwa w spłacie kredytu zaciągniętego na własne M, powinny się śpieszyć. Zgodnie z nowymi przepisami wnioski o kredyty preferencyjne będą przyjmowane tylko do 31 grudnia 2012 r. Po tej dacie państwo będzie realizować jedynie wcześniejsze zobowiązania.
Nowe przepisy poszerzą krąg osób uprawnionych do ubiegania się o kredyt preferencyjny. Dziś możliwość jego zaciągnięcia mają tylko małżonkowie albo osoby samotnie wychowujące dziecko małoletnie lub mające do 25 lat, o ile kontynuuje naukę. Po wejściu w życie nowelizacji takie prawo będą miały osoby samotne, nieposiadające dzieci.
Na pomoc państwa w spłacie kredytu nie będą za to mogły już liczyć osoby, które skończyły 35 lat. Uzasadnieniem dla tej zmiany ma być prorodzinny charakter udzielanego wsparcia.
Projekt przewiduje ponadto zmianę limitów określających maksymalną cenę metra kwadratowego kredytowanej nieruchomości uprawniającą do otrzymania kredytu na preferencyjnych warunkach. Obniżenie limitu cenowo-kosztowego uprawniającego do zaciągnięcia kredytu polegać będzie na zmianie wskaźnika z obecnego 1,4 na:
● 1,0 w przypadku gdy kredyt udzielany jest na będący w budowie lub nowo wybudowany dom jednorodzinny i lokal mieszkalny w budynkach wielorodzinnych, jeżeli ich pierwszym użytkownikiem będzie docelowy kredytobiorca lub
● 0,8 – w przypadku gdy kredyt udzielany jest dla pozostałych domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych.