Osoba zajmująca się sprawami majątkowymi będzie mogła trafić do więzienia nie tylko za wyrządzenie spółce znacznej szkody majątkowej, ale także za samo narażenie jej na takie niebezpieczeństwo.
Kara do 3 lat więzienia będzie grozić za sprowadzenie na spółkę bezpośredniego niebezpieczeństwa szkody majątkowej przekraczającej 200 tys. zł, na skutek nadużycia udzielonych uprawnień lub niedopełnienia ciążących obowiązków. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych oraz innych ustaw, którego drugie czytanie odbyło się wczoraj w Sejmie.

Odpowiedzialność karna