Termin rozpoczęcia akcji wymiany starych dowodów osobistych na nowoczesne chipowe blankiety został przesunięty o półtora roku. Powodem opóźnienia są problemy związane z wyłonieniem firmy odpowiedzialnej za wykonanie dokumentów.
Ustawa o dowodach osobistych, zgodnie z którą akcja wymiany blankietów miała rozpocząć się 1 lipca tego roku, jest już zmieniana. Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji, zgodnie z którą chipowe dokumenty będą wydawane od 1 stycznia 2013 roku. Teraz projekt trafi pod obrady Sejmu.

Przetargowe spory

Powodem opóźnienia są problemy związane z wyłonieniem firmy, która miała zrobić blankiety.
– Wciąż nie wiemy, kto je wykona – mówi Małgorzata Woźniak, rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W czasie trwania rozmów z przedsiębiorca- mi kilka firm biorących udział w przetargu złożyło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Jedna z nich odwołała się, ponieważ resort odrzucił jej ofertę. Izba pozytywnie rozpatrzyła odwołanie na korzyść skarżącej firmy i przywróciła ją do przetargu. Postępowanie zostało więc przedłużone, a rozpoczęcie akcji wymiany dowodów w lipcu tego roku przestało być możliwe.

Bez pośpiechu

Resort tłumaczy, że nie spieszył się z wyborem firmy, ponieważ chciał wybrać najlepszą ofertę pod względem jakości i ceny.
Ponadto w czasie trwania rozmów z firmami okazało się, że żaden z produktów, jakie oferują tej chwili firmy uczestniczące w przetargu, nie spełnia ustawowych wymagań. Przedsiębiorcy potrzebują zatem więcej czasu, by uzupełnić swoją ofertę.
Nowy dowód osobisty ma się składać z dwóch warstw – graficznej oraz elektronicznej. Na pierwszej powłoce znajdą się takie informacje, jak imię i nazwisko posiadacza dowodu, nazwisko rodowe, imiona rodziców, płeć, PESEL, miejsce i data urodzenia, obywatelstwo i zdjęcie. Brak będzie natomiast rysopisu posiadacza dokumentu, miejsca zameldowania oraz jego graficznego podpisu. Pominięcie tych danych ma uprościć wyrabianie dowodów.
Wprowadzenie warstwy elektronicznej ma z kolei umożliwić składanie podpisu osobistego, który w elektronicznych kontaktach z urzędami jest równoznaczny z własnoręcznym podpisem. Ta warstwa zastąpi również kartę ubezpieczenia zdrowotnego, czyli dokument, który potwierdza prawo do korzystania z usług służby zdrowia.