Termin rozpoczęcia akcji wymiany starych dowodów osobistych na nowoczesne chipowe blankiety został przesunięty o półtora roku. Powodem opóźnienia są problemy związane z wyłonieniem firmy odpowiedzialnej za wykonanie dokumentów.
Ustawa o dowodach osobistych, zgodnie z którą akcja wymiany blankietów miała rozpocząć się 1 lipca tego roku, jest już zmieniana. Wczoraj rząd przyjął projekt nowelizacji, zgodnie z którą chipowe dokumenty będą wydawane od 1 stycznia 2013 roku. Teraz projekt trafi pod obrady Sejmu.

Przetargowe spory