Kierowca źle zaparkował samochód. Został on odholowany na parking depozytowy. Kiedy za takie wykroczenie można dostać nie tylko mandat?
Najczęściej kierowca, który nieprawidłowo zaparkuje swój samochód, karany jest 100-złotowym mandatem. Jednak kara może być znacznie surowsza. Mandat wyniesie nawet 500 zł, gdy kierowca zostawi swój samochód na miejscu parkingowym przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Z tym że, jeżeli pod znakiem określającym, że dane miejsce jest dla niepełnosprawnych, została umieszczona tabliczka, która informuje, że pozostawiony pojazd zostanie odholowany (T-24), to koszty takiego parkowania rosną. Dochodzi zapłata za holowanie i przetrzymywanie pojazdu, co w sumie może wynieść nawet około 1 tys. zł.
Co do zasady dyspozycję odholowania pojazdu wydają policja lub straż miejska. Tak się dzieje, jeżeli pozostawiony pojazd utrudnia ruch lub powoduje zagrożenie na drodze. Oczywiście dyspozycja taka może być wydana także za pozostawienie auta w miejscu, gdzie jest znak „zakaz postoju”, a pod nim jest, wspomniana wcześniej, tabliczka T-24 informująca o tym, że samochód może zostać odholowany.
W wielu przypadkach nieprawidłowego pozostawienia pojazdu nie ma jednak konieczności, by samochód odholowywać na parking depozytowy. Na koła zakładana jest blokada. Zgodnie z prawem o ruchu drogowym pojazd może być unieruchomiony w ten sposób, gdy kierowca pozostawił go w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie utrudnia to ruchu lub nie zagraża bezpieczeństwu innych kierowców czy pieszych. Taką blokadę mogą założyć tylko policja lub straż miejska.
Na 100-złotowy mandat mogą liczyć kierowcy za parkowanie na chodniku czy na drodze dla rowerów. Kara jest wyższa, gdy kierowca zostawi pojazd na przejściu dla pieszych – od 100 do 300 zł. Natomiast za pozostawienie samochodu w odległości bliższej niż 10 metrów od skrzyżowania lub przejazdu kolejowego może kosztować równe 300 zł.
300 zł maksymalna wysokość mandatu za pozostawienie samochodu w miejscu, gdzie utrudnia on ruch innym samochodom lub widoczność znaków drogowych
Podstawa prawna
Ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.).