Bez pracy pozostaje 3,078 mln mieszkańców Niemiec; to o 132 tys. mniej niż w marcu oraz o 321 tys. w porównaniu z analogicznym okresem 2010 roku.

"Ożywienie koniunktury gospodarczej przełożyło się na stabilny i pozytywny rozwój sytuacji na rynku pracy" - powiedział szef Federalnej Agencji Pracy Frank-Juergen Weise. Dodał, że znacząco wzrosło zatrudnienie, odnotowano także większy popyt na siłę roboczą. Według najnowszych statystyk liczba osób zawodowo czynnych wzrosła w kwietniu o 141 tys. - do 49,51 mln.

Po uwzględnieniu czynników sezonowych liczba bezrobotnych spadła w kwietniu o 37 tys. - do 2,97 mln, z czego na zachodzie Niemiec spadek wyniósł 26 tys., a na wschodzie - 11 tys. Liczba osób zawodowo czynnych wzrosła po uwzględnieniu czynników sezonowych o 38 tys.