Wydłużono listę wykroczeń, za które straż miejska może ukarać mandatem karnym. Zmieniły się także uprawnienia funkcjonariuszy tej służby w ruchu drogowym przy kontroli prędkości za pomocą fotoradaru.
Od 1 marca 2011 roku strażnicy miejscy mogą ukarać mandatem za znieważanie Polski czy prezydenta lub premiera. Strażnicy mogą też wystawić mandat za narażanie na niebezpieczeństwo dzieci w wieku do lat siedmiu. To tylko niektóre naruszenia z rozszerzonej listy wykroczeń, za jakie strażnicy miejscy mogą dać mandat.

Porządek w państwie

Zgodnie ze zmienionymi przepisami rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straż gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, kara grozi nie tylko za znieważanie Polski czy narodu polskiego, ale także za lekceważenie flagi narodowej czy profanację hymnu. Kara taka może spotkać osobę, która np. w miejscu publicznym dopuści się tego typu wykroczenia. Wystarczy więc, że ktoś będzie wnosił obraźliwe okrzyki pod adresem prezydenta czy premiera lub podepcze flagę, by strażnik mógł natychmiast wystawić mandat.
Dzięki tym zmianom strażnicy nie muszą prosić o wparcie policji czy kierować wniosku do sądu o ukaranie sprawcy wykroczenia. Tak więc naruszenie przepisów czy porządku nie zakończy się już na samym pouczeniu przez strażnika. Kara w postaci mandatu jest natychmiastowa, przez co skuteczna i ma charakter wychowawczy.
Strażnicy miejscy mogą także ukarać mandatem karnym, gdy ktoś nie chce okazać dokumentów czy przeszkadza w organizacji legalnego zgromadzenia. Wystarczy zatem, że utrudnia się przemarsz manifestacji, której organizatorzy mają zgodę na jej przeprowadzenie, by narazić się na mandat od strażnika. Podobnie jest w sytuacji zwoływania zgromadzenia bez wymaganego zawiadomienia. Zmienione przepisy pozwalają strażnikom karać także osoby, które organizują nielegalne publiczne zbiórki pieniędzy.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie uprawnienia mają funkcjonariusze straży miejskich.W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:- Co grozi za odmowę podania informacji w trakcie legitymowania- Czy mandat grozi za wchodzenie na wały przeciwpowodziowe- Co grozi za odmowę podania danych kierowcy ze zdjęcia z fotoradaru