Elektroniczny system poboru opłat za przejazd po drogach krajowych i autostradach pozwoli na dokonywanie przedpłat.
Przedsiębiorca wiedząc, jaką trasę po drogach krajowych i autostradach pokona jego ciężarówka, będzie mógł zapłacić za tę podróż dokonując przedpłaty – przewiduje projekt rozporządzenia w sprawie wnoszenia opłat elektronicznych i ich rozliczania oraz przekazywania opłat elektronicznych i kar pieniężnych na rachunek Krajowego Funduszu Drogowego. Propozycje Ministerstwa Infrastruktury zakładają, że w przypadku gdy przedpłata będzie wyższa niż należność za pokonanie drogami określonej liczb kilometrów, to przedsiębiorca otrzyma zwrot nadwyżki.
Przedpłata za przejazd po drogach krajowych ma gwarantować, że należność za jazdę ciężarówki czy autobusu zostanie uregulowana. Oczywiście będzie też możliwość zapłacenia za przejazd po drogach krajowych i autostradach już po tym, jak podróż się odbędzie. W takiej sytuacji przedsiębiorca otrzyma dokładną informację o tym, ile musi zapłacić za wszystkie kilometry przejechane przez jego pojazdy, z tym że od daty otrzymania informacji o wysokości należności będzie 14 dni na jej uregulowanie.
W projekcie zabezpieczono interesy Skarbu Państwa także w przypadku, gdy przedsiębiorcy nie będą dokonywać przedpłat, a rozliczać się dopiero jak otrzymają informację o należności. Aby skorzystać z tej formy rozliczania się za jazdę ciężarówek czy autobusów po autostradach i drogach krajowych, trzeba będzie mieć zabezpieczenie. Może być ono wnoszone w formie pieniężnej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.
Rozporządzenie ma wejść w życie w 14 dni od jego publikacji w Dzienniku Ustaw. Musi to jednak nastąpić do 1 lipca 2011 roku. Tego dnia zostanie wprowadzona opłata elektroniczna, której podlegać będą pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony.