Chodzi głównie o jasne rozstrzygnięcie, sąd jakiego kraju ma decydować o sprawach majątkowych międzynarodowych par. Zdarza się bowiem, że byli partnerzy pochodzący z różnych krajów "walczą na pozwy" składając je tam, gdzie spodziewają się korzystniejszego rozstrzygnięcia. Jest to możliwe dzięki różnicom w prawie pomiędzy poszczególnymi krajami. W związku z tym, KE chce wprowadzić ogólnounijne zasady rozpatrywania sporów o majątek "niezależnie od jego lokalizacji w Europie".

"Ponieważ coraz więcej obywateli zakochuje się, a następnie wchodzi w związki małżeńskie lub też tworzy związki partnerskie za granicą, potrzebujemy klarownych zasad określających podział ich wspólnego majątku w przypadku śmierci lub rozwodu" - powiedziała komisarz UE ds. sprawiedliwości Viviane Reding.

W Europie mieszka około 16 mln międzynarodowych par

W Europie mieszka około 16 mln międzynarodowych par, co roku przynajmniej 650 tys. spotyka się z problemami wynikającymi z niejednolitego prawa majątkowego w momencie rozpadu związku lub rozwodu. W Polsce w 2007 roku na 66,5 tys rozwodów, 8,8 tys. miało charakter międzynarodowy.

KE proponuje, by w przypadku śmierci jednego z małżonków, sprawy majątkowe rozstrzygał sąd, gdzie pozostały przy życiu małżonek złoży pozew o spadek. Natomiast w przypadku rozwodu, pary mogłyby wybrać sąd, w jakim chcą przeprowadzić sprawy dotyczące ich wspólnego majątku. W razie braku zgody między małżonkami, sędziowie w krajach UE będą mieli zestaw wspólnych zasad co do tego, które prawo będzie stosowane. Mają kierować się przede wszystkim miejscem zamieszkania małżonków.

Sprawy dotyczące wspólnego majątku zarejestrowanych związków partnerskich miałyby podlegać prawodawstwu państwa, w którym zarejestrowano taki związek. KE podkreśla, że środowa propozycja jest pierwszą w historii unijnego prawa, która dotyczy zarejestrowanych związków partnerskich. Związki takie uznaje 14 krajów UE m.in. Niemcy, Francja, Szwecja, Czechy i Węgry. Wśród nich nie ma Polski.

Usprawnienie procedury uznawania wyroków i decyzji sądów z innych krajów

KE proponuje również usprawnienie procedury uznawania wyroków i decyzji sądów z innych krajów, a także aktów notarialnych pomiędzy krajami UE. Mieszkańcy UE będą też mogli łączyć w tym samym sądzie np. sprawy rozwodowe z podziałem majątku. "Pozwoli to zaoszczędzić czas i pieniądze - przeciętnie około 2-3 tys. euro na sprawę" - uzasadnia KE.

Postępowania prawne toczące się równolegle w różnych państwach, złożone sprawy oraz wynikłe z tego koszty prawne szacuje się na 1,1 mld euro rocznie. "Gdyby zatwierdzono przedstawione dziś propozycje, można by uniknąć około jednej trzeciej tych kosztów" - przekonuje Reding.

Dwa zaproponowane przez KE w środę rozporządzenia wymagają jednomyślnego zatwierdzenia przez Radę ministrów UE w konsultacji z Parlamentem Europejskim.