Kontrowersje wokół stosowania karnych środków zapobiegawczych, prawnokarne standardy w działalności gospodarczej, kontradyktoryjność procesu karnego - to główne tematy pierwszego Forum Karnistycznego, którego odbędzie się 1 kwietnia w Krakowie.

Organizatorzy zapowiadają, że ma to być pierwszy z regularnie organizowanych paneli dyskusyjnych, dotyczących najbardziej spornych zagadnień stosowania prawa karnego.

Lista panelistów jest imponująca. Udział w Forum zapowiedzieli bowiem: profesor Stanisław Waltoś (Uniwersytet Jagielloński), mecenas Jan Kuklewicz (Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie), sędzia Dariusz Mazur (Sąd Okręgowy w Krakowie), dr hab. Lech Paprzycki, (Akademia im. Leona Koźmińskiego, Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego), Prokurator Generalny Andrzej Seremet, prokurator Janusz Śliwa (Prokuratura Apelacyjna w Krakowie), dr hab. Paweł Wilioski, (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). dr hab. Piotr Kardas (UJ), mec. Krzysztof Bachmiński (Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie), dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, (Wyższa Szkoła Prawa i Administracji), prok. Aleksander Herzog (Prokuratura Generalna), sędzia Wiesław Kozielewicz (Sąd Najwyższy), sędzia Tomasz Kudla (Sąd Okręgowy w Krakowie), prok. Rafał Sławnikowski (Prokuratura Okręgowa w Łodzi). Piotr Hofmański (UJ), prok. Rafał Babiński (Prokuratura Apelacyjna w Krakowie), dr Małgorzata Dąbrowska-Kardas (Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie), sędzia Wojciech Dziuban (Sąd Apelacyjny w Krakowie), prok. Zbigniew Górszczyk (Prokuratura Generalna), mec. Zbigniew Kubicki (Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie), sędzia Stanisław Zabłocki (Sąd Najwyższy), prof. Andrzej Zoll (UJ).

Organizatorem Forum jest Okręgowa Rada Adwokacka w Krakowie. A współorganizatorzy to: Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Katedra Prawa Karnego UJ, Prokuratura Apelacyjna w Krakowie oraz Sąd Okręgowy w Krakowie.

Uczestnikami konferencji mają być przedstawiciele sądów, prokuratury, adwokatury i świata nauki. Organizatorzy czekają na zgłoszenia chętnych do udziału w Forum.