Worki na odpady zakaźne i niebezpieczne muszą być wytrzymałe i odporne na działanie wilgoci – wynika z rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 1 października 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi (Dz.U. nr 198, poz. 1318), które dziś wchodzi w życie. Nowe rozporządzenie określa zasady zbierania i postępowania z odpadami, jakie powstają w lecznicach weterynaryjnych.

Kolory pojemników

Rozporządzenie wskazuje też, jakiego koloru muszą być worki na odpady weterynaryjne. W czerwonych workach i pojemnikach muszą być gromadzone odpady zakaźne. W żółtych odpady niebezpieczne, a pozostałe śmieci mogą być wrzucane do worków o innych kolorach.

Zgodnie z rozporządzeniem worki jednorazowego użycia, które są przeznaczone na odpady weterynaryjne, mogą być napełnione tylko w dwóch trzecich. Chodzi o to, by można było łatwo je zamknąć w taki sposób, aby ich zawartość nie wypadła w transporcie. W dodatku worki z odpadami zakaźnymi i niebezpiecznymi, które zostaną zamknięte, nie mogą być już później otwierane. Muszą być one odpowiednio oznakowane. Trzeba oznaczyć je specjalnym kodem, który informuje, jaki odpad znajduje się wewnątrz. Należy też zamieścić miejsce pochodzenia odpadów oraz datę zamknięcia worka lub pojemnika.

Przechowywanie odpadów

W rozporządzeniu określono również zasady przechowywania odpadów. Czas ich magazynowania nie może być dłuższy niż 48 godzin. W przypadku gdy w pomieszczeniu jest temperatura poniżej 10 stopni Celsjusza, odpady zakaźne mogą być przetrzymywane maksymalnie 30 dni. Miejsce takie musi być zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. W dodatku nie mogą tam się przedostać muchy czy szczury. Szczególnie jest to ważne w przypadku magazynowania odpadów zakaźnych. Muchy czy gryzonie mogłyby roznieść np. choroby. Takie pomieszczenie trzeba umyć po każdym usunięciu z niego odpadów niebezpiecznych. Jeżeli znajdowały się w nim odpady zakaźne, to należy je bezwzględnie zdezynfekować.