Wniosek spółdzielni

Z żądaniem przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości mogą wystąpić osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej jest prawem użytkowania. Jeśli nie wszystkie lokale w budynku zostały wyodrębnione, z wnioskiem o dokonanie przekształcenia prawa własności oprócz właścicieli wyodrębnionych mieszkań powinna także wystąpić spółdzielnia (właściciel pozostałych lokali).

– Warunkiem do wystąpienia z wnioskiem jest posiadanie przez uprawnionego własności budynku i prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym jest on posadowiony – tłumaczy Maciej M. Bogucki.

Korzystne rozwiązanie

Uzyskanie prawa własności gruntu jest korzystnym rozwiązaniem dla osób, którym gminy wprowadziły ogromne podwyżki opłaty za użytkowanie gruntu. Zdaniem specjalistów warto skorzystać z tej możliwości i przekształcić użytkowanie we własność

– Generalnie kwota podatku od nieruchomości jest niższa niż czynsz użytkowania wieczystego. Tak więc w perspektywie czasu uzyskanie prawa własności jest bardziej opłacalne, zwłaszcza jeżeli przekształcenie dokonywane jest z wykorzystaniem dopuszczalnych bonifikat – tłumaczy Maciej M. Bogucki.

Mieszkańcy, którzy występują z wnioskiem o uzyskanie prawa własności, muszą uiścić opłatę za przekształcenie. Jej wysokość jest różnicą pomiędzy wartością prawa własności nieruchomości a wartością przysługującego użytkowania wieczystego. Wycena tych praw jest dokonywana przez rzeczoznawcę majątkowego. Wartość rynkowa użytkowania wieczystego zależy od czasu jego trwania. Im użytkowanie trwa dłużej, tym jego wartość rynkowa jest mniejsza. Oznacza to, że opłata za przekształcenie będzie wyższa. Ponadto istnieje możliwość uzyskania bonifikaty od opłaty. Bonifikaty sięgają nawet do 95 proc. wartości opłaty. Największe bonifikaty mogą uzyskać użytkownicy nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz spółdzielnie mieszkaniowe ustanawiające odrębną własność lokali na rzecz członków spółdzielni. Oprócz opłaty użytkownik musi pokryć koszty wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego, które wynoszą około kilku tysięcy złotych.

Ograniczenia czasowe

Z wnioskiem o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności można wystąpić najpóźniej do 31 grudnia 2012 roku. Nie oznacza to jednak, że nie będzie już można uzyskać prawa własności.

– Po tej dacie przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będzie możliwe jedynie w drodze wykupu nieruchomości, tj. w trybie określonym w ustawie o gospodarce nieruchomościami – mówi Sylwia Galiszkiewicz.

Przepisy o uzyskaniu własności gruntu są niedoskonałe

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność jest rozwiązaniem korzystnym dla użytkowników wieczystych – szczególnie jeśli uwzględnić rosnącą wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, co staje się powoli faktem we wszystkich miastach w Polsce. Co więcej, warto się pośpieszyć z decyzją, gdyż wskutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego zabraknie przepisów dotyczących bonifikat przy opłacie za przekształcenie. Natomiast w praktyce obecne przepisy niestety są często niedoskonałe, np.: w przypadku braku jednomyślności wszystkich współuprawnionych do prawa użytkowania wieczystego, co się zdarza przy budynkach wielorodzinnych. W takiej bowiem sytuacji zgodnie z kodeksem cywilnym potrzebna jest zgoda wszystkich współuprawnionych. Na to nakłada się również powolność machiny urzędniczej, gdyż przekształcenie wymaga sporządzenia wielu dokumentów o charakterze administracyjnym, dotyczących nieruchomości. W praktyce zatem skorzystanie z przekształcenia we własność jest trudne dla wielu użytkowników wieczystych.