Na opakowaniach soków należy zaznaczać w sposób czytelny i odróżniający się od tła, z czego powstały. Producent musi podać np., że soki zostały wyprodukowane z soku zagęszczonego, koncentratu, soku z proszku. Trzeba także zaznaczyć, że są sokami owocowymi lub nektarami. Wynika to z rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 21 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej soków i nektarów owocowych oraz rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 26 kwietnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie znakowania środków spożywczych. Oba rozporządzenia zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2011 r. Zostały one wydane na podstawie ustawy z 21 grudnia 2000 r. w spawie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Przepisy określają szczegółowe informacje, jakie powinny być podane w oznakowaniu opakowanych środków spożywczych i środków spożywczych bez opakowań przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta lub do zakładów żywienia zbiorowego oraz sposób znakowania tych środków spożywczych.