To już drugie posiedzenie komisji, na którym nie udało się podjąć decyzji w sprawie kwot. Ponieważ komisja musi wypracować stanowisko i przedstawić je Senatowi, na wtorek zaplanowano kolejne posiedzenie. Jak powiedział przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz (PiS), istnieje możliwość, że gdy zwiększy się frekwencja, dyskusja na temat ustawy zostanie podjęta na nowo. Głosowanie uda się rozstrzygnąć, gdy na posiedzeniu będzie obecna nieparzysta liczba senatorów.

Ustawa zmieniająca ordynację wyborczą przewiduje, że aby lista wyborcza została zarejestrowana, musi znaleźć się na niej nie mniej niż 35 proc. kobiet i nie mniej niż 35 proc. mężczyzn.

Projekt ustawy - pierwotnie wprowadzającej parytety, czyli równy udział kobiet i mężczyzn na listach wyborczych - był obywatelską inicjatywą zgłoszoną przez Kongres Kobiet. W toku prac parlamentarnych przyjęto poprawkę zamieniającą parytet na 35-procentową kwotę.

W przypadku wycofania się kandydata już po zarejestrowaniu listy, nie straci ona ważności, choć 35-procentowa kwota nie zostanie zachowana. Zmiany, które wprowadza ustawa, nie będą się odnosić do wyborów uzupełniających i przedterminowych, ponieważ zgodnie z konstytucją nie można dokonywać takich zmian podczas trwania kadencji.

Ustawa zmienia ordynację wyborczą do Sejmu, Parlamentu Europejskiego oraz rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Nie obejmuje wyborów do Senatu i do rad gmin do 20 tys. mieszkańców, które zakładają ordynację większościową.