Zadania dla prawników

Głównymi zadaniami dla etatowych prawników jest, podobnie jak to było w zeszłym roku, sporządzanie pozwów sądowych oraz windykacja należności. Zdaniem przedsiębiorców spowodowane jest to głównie tym, że do przygotowania pozwu i reprezentowania spółki przed sądem potrzebna jest specjalistyczna wiedza na wysokim poziomie. Do takiego wykorzystywania wiedzy zatrudnionych w firmie speców od prawa przyznaje się 44 proc. wszystkich ankietowanych. Warto zauważyć, że jest to dość znaczny spadek w porównaniu z poprzednim badaniem. W 2009 roku bowiem aż 51 proc. przedsiębiorców zlecało sporządzanie pozwów zatrudnionym u siebie prawnikom, a 51 proc. powierzało im windykację długów (w tym roku 44 proc.).

Z badania wynika, że duży odsetek przedsiębiorców, zamiast zatrudniać prawnika w firmowych strukturach, zleca prowadzenie swoich spraw zewnętrznej kancelarii prawnej.

Metodologia badania

Badanie zostało zrealizowane przez PBS DGA w październiku 2010 r. na ogólnopolskiej próbie 300 firm: małych (10 – 49 pracowników), średnich (50 – 249 pracowników) i dużych (250 i więcej pracowników). Respondentami byli właściciele oraz osoby zarządzające badanymi przedsiębiorstwami. Badanie stanowi kontynuację badania zrealizowanego w 2008 oraz 2009 r. Wynik łączny dla wszystkich firm powstał w wyniku procedury ważenia, dzięki której struktura wielkości firm w próbie odzwierciedla strukturę wśród ogółu firm małych, średnich i dużych w Polsce.

Odsetek firm, które nie korzystają z usług prawników, nie spada

Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska

W mediach przetoczyła się dyskusja na temat przyczyn niskiej świadomości prawnej przedsiębiorców. Dyskutowali o tym również sami zainteresowani, prawnicy oraz samorząd radców prawnych. W tej chwili badamy przedsiębiorców regularnie i podczas kolejnych edycji badania odsetek firm, które nie korzystają z usług prawników, właściwie nie spada. Dzieje się tak, pomimo że polska gospodarka rozgrzewa się, więc przy coraz poważniejszych transakcjach, które realizują firmy, pomoc prawników powinna być po prostu niezbędna. Z naszych badań wynika, że w małych i średnich firmach sprawy prawne najczęściej prowadzi księgowy, a prezes zajmuje się nimi jedynie wówczas, gdy trzeba podjąć jakąś naprawdę ważną decyzję. Na co dzień natomiast dział księgowy robi wszystko, łącznie ze zmianami w umowie spółki oraz umowami handlowymi. Jeszcze gorzej jest w mikro firmach, w których księgowy jest zatrudniony na zlecenie i obsługuje wiele innych firm. Problem w tym, że księgowi w małych firmach to nie są ludzie, którzy chcą robić biznes. Oni chcą jedynie, żeby wszystko, co oddają do urzędu skarbowego, było w porządku. Tymczasem od prawnika oczekuje się, by rozumiał istotę biznesu, który prowadzi przedsiębiorca. Warto dodać, że nasze badania pokazały, iż udział wydatków na obsługę prawną w obrotach firm jest bardzo mały. Przedsiębiorcy najczęściej odpowiadali, że wynosi on do 0,1 proc.!

Firmy coraz chętniej korzystają z pomocy zewnętrznych kancelarii

Tomasz Dziedzic, kierownik zespołu działu badań usług, komunikacji i mediów z PBS DGA

Korzystanie z zewnętrznej obsługi prawnej jest rozwiązaniem zyskującym na popularności. W 2008 r. 40 proc. zarządzających deklarowało, że w ciągu ostatnich 2 lat ich firma zwróciła się o pomoc do kancelarii prawnej, zaś w 2010 r. 49 proc. Największy wzrost odsetka korzystających nastąpił w przypadku firm średnich (o 22 punkty procentowe) i dużych (14 punktów procentowych). Zmienia się także model współpracy z kancelariami. W porównaniu z poprzednimi latami badani częściej deklarowali, że ich firma przekazuje obsłudze zewnętrznej ogólne doradztwo i obsługę (2 proc. w 2009 r. i 11 proc. w 2010 r.). Co interesujące, pojawiają się nowe kryteria wyboru kancelarii prawnej. Tak jak i w poprzednim badaniu dla firm liczyły się czynniki związane z wiarygodnością i zaufaniem do kancelarii, ceną jej usług oraz specjalizacją. Jednak w 2010 r. badani spontanicznie wskazali także szybkość działań oraz jakość usług – elementy wcześniej niewymieniane – co może być sygnałem kształtowania się nowych oczekiwań wobec zewnętrznej obsługi.