Zgodnie z przepisami węgierskimi, sprzedaż soczewek kontaktowych wymaga wyspecjalizowanych punktów sprzedaży o powierzchni nie mniejszej niż 18 m kw. Ponadto, przy zakupie soczewek klienci powinni mieć umożliwiony dostęp do lekarza okulisty lub innego specjalisty w dziedzinie soczewek kontaktowych.

Na podstawie tych przepisów węgierskie organy ds. zdrowia zakazały prowadzenia sprzedaży soczewek przez internet węgierskiej spółce Ker-Optika.

Ker-Optika zaskarżyła tę decyzję do sądu i sąd okręgowy w Baranya, przed którym toczy się postępowanie, skierował pytanie do Trybunału Sprawiedliwości; zapytał, czy prawo UE sprzeciwia się uregulowaniu węgierskiemu, które zezwala na sprzedaż soczewek kontaktowych jedynie w specjalistycznych punktach sprzedaży wyrobów medycznych i w konsekwencji zakazuje ich sprzedaży przez internet.

"W konsekwencji uregulowanie to stanowi przeszkodę w swobodnym przepływie towarów w Unii Europejskiej"

W wydanym wyroku Trybunał stwierdził, że ustanowiony w prawie węgierskim zakaz sprzedaży soczewek kontaktowych przez internet ma zastosowanie do soczewek kontaktowych pochodzących z innych państw członkowskich, które są przedmiotem sprzedaży wysyłkowej i dostawy do miejsca zamieszkania konsumentów na Węgrzech.

Zdaniem Trybunału taki zakaz "pozbawia podmioty gospodarcze z innych państw UE szczególnie skutecznego sposobu sprzedaży towarów i tym samym znacznie utrudnia im dostęp do rynku węgierskiego".

"W konsekwencji uregulowanie to stanowi przeszkodę w swobodnym przepływie towarów w Unii Europejskiej" - orzekł Trybunał.