Dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej będą musieli przygotować zarówno mapy zagrożenia powodziowego, jak i ryzyka powodziowego.
Mieszkańcy terenów zagrożonych powodzią będą mogli ze specjalnych map wyczytać, jakie tereny będą zagrożone żywiołem i ja- kie będą skutki, gdy rzeka wyleje z koryta. Wsparcie dla powodzian przewiduje projekt nowelizacji ustawy – Prawo wodne, który został skierowany wczoraj do dalszych prac w sejmowej komisji ochrony środowiska. Wczoraj w Sejmie odbyło się drugie czytanie rządowych propozycji.
Zgodnie z tymi propozycjami mapy zagrożenia powodziowego pokażą obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi. Z kolei z map ryzyka powodziowego wyczytamy potencjalne negatywne skutki powodzi. Dowiemy się zatem o zasięgu powodzi przy odpowiednim wezbraniu wody oraz kierunki jej przepływu. Wiadomo będzie na przykład, które budynki, osiedla czy drogi zostaną narażone na zalanie i przy jakim poziomie wody. Ponadto różne służby będą miały informacje, które obiekty zagrażające środowisku, jak np. oczyszczalnie ścieków, mogą być zagrożone. Wówczas będzie można odpowiednio je zabezpieczyć na wypadek powodzi. Mapy te Polska ma przygotować do końca 2013 roku.
Zmiany uniemożliwią budowanie domów czy osiedli na obszarach zalewowych. Tylko co do niektórych inwestycji pozwolenia mają być wydawane w takich miejscach, ale będzie to obwarowane różnymi warunkami i wymaganiami. Wynika to stąd, że mapy zagrożenia i ryzyka powodziowe- go mają być uwzględniane w planach zagospodarowania przestrzennego. W ten sposób każdy inwestor dowie się, w którym miejscu istnieje ryzyko powodzi. W dodatku gmina nie będzie mogła ukryć informacji o tym, że dany obszar może zostać zalany. Z planów będzie można to wyczytać i zostanie ukrócona praktyka sprzedawania pod budowę ziemi w takich miejscach.
Zgodnie z projektem nowelizacji powstanie też wstępna ocena ryzyka powodziowego. Określi ona obszary, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi jest prawdopodobne.
Projekt zakłada, że zostaną stworzone także plany zarządzania ryzykiem powodziowym. Obejmą one wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem powodziowym: zapobieganie, ochronę i przygotowanie do wezbrania.