Nowe przepisy mogą skutkować podwyższeniem abonamentu oraz być niezgodne z konstytucją, twierdzi Konsorcjum Przyjazne Prawo Autorskie, które zrzesza m.in. Polską Izbę Komunikacji Elektronicznej, Polsat Cyfrowy i TP. Organizacja złożyła już wniosek do rzecznika praw obywatelskich, by ten skierował przepisy do Trybunału Konstytucyjnego.

Nierówne traktowanie

Według konsorcjum wzrost opłat za telewizję kablową będzie skutkiem niezgodnego z konstytucyjną zasadą równości sposobu obsadzania miejsc w Komisji Prawa Autorskiego, która zatwierdza tabele z tantiemami. Piętnaście stanowisk mają objąć przedstawiciele organizacji zrzeszających użytkowników i przedstawiciele organizacji radiowych oraz telewizyjnych. Kolejne piętnaście przygotowano dla organizacji zbiorowego zarządzania i twórców.

Według konsorcjum niesprawiedliwe jest to, że organizacje radiowe i telewizyjne posiadają prawa autorskie i zajmują miejsca przeznaczone dla strony użytkowników.

Konsorcjum sprzeciwia się również temu, że jedynymi uprawnionymi do składania wniosków z proponowanymi stawkami są organizacje zbiorowego zarządzania. – Jeżeli organizacje zbiorowego zarządzania będą dążyły do niekontrolowanego wzrostu stawek, istnieje ryzyko wzrostu opłat. Operatorzy nie będą w stanie płacić wyższych stawek organizacjom ze swojego budżetu, będą zmuszeni podnieść abonament – twierdzi Jerzy Straszewski, prezes Polskiej Izby Komunikacji Elekronicznej (PIKE). Jak informuje biuro prasowe Telekomunikacji Polskiej, dla firmy tej nowelizacja będzie się rzeczywiście wiązać z możliwością wzrostu kosztów świadczenia usług konwentowych, takich jak dystrybucja programów TV. Podobne stanowisko zajmuje Canal+ Cyfrowy. – To punkt wyjściowy dla dalszych sporów. Przepisny nie rozstrzygają problemów występujących w prowadzonej przez nadawców i operatorów działalności – komentuje Dorota Zawadzka, dyrektor ds. komunikacji w Canal+ Cyfrowy.

Wniosek organizacji

Organizacje zbiorowego zarządzania również skierowały prośbę do rzecznika praw obywatelskich, by ten nie rozpatrywał wniosku konsorcjum do czasu, gdy organizacje nie przedstawią wspólnego stanowiska. – Zarzuty konsorcjum oparte są na błędnym rozumieniu przepisów określających nowy system zatwierdzania tabel – komentuje Krzysztof Szuster, zastępca dyrektora generalnego ZAiKS. Według Szustera przepisy mogą spowodować zmniejszenie abonamentu. Komisja Prawa Autorskiego, wydając orzeczenia, będzie bowiem brała pod uwagę kwotę ogólnego obciążenia podmiotów korzystających z utworów na rzecz wszystkich organizacji zbiorowego zarządzenia.

Ze stwierdzeniem tym zgadza się również Ministerstwo Kultury. – Opłata nie powinna być większa niż dotychczas, ponieważ nowe prawo jest bardziej korzystne dla użytkowników niż przepisy obowiązujące wcześniej. Po raz pierwszy będą oni mieli realny wpływ na treść tabel wynagrodzeń – komentuje mec. Dominik Skoczek, dyrektor departamentu własności intelektualnej w MKiDN. Jak dodaje mec. Skoczek, abonament może wzrosnąć w każdej chwili, nie będzie to miało jednak związku z nowym prawem, a jedynie z decyzją biznesową operatora.