Najważniejszym elementem gwarantującym prawidłowe wykonanie obowiązku utrzymania porządku i czystości na terenie gminy jest uchwalenie precyzującego ten obszar działalności regulaminu. Jego przestrzeganie jest obowiązkiem mieszkańców, z którego mogą być oni rozliczani przez władze samorządowe.
Każda gmina ma obowiązek kreować warunki niezbędne do utrzymania porządku i czystości na swoim terenie. Polega to głównie na tworzeniu jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za wykonywanie prac związanych z utrzymaniem czystości oraz na budowie infrastruktury do gromadzenia, przetwarzania i utylizacji odpadów. Gminy muszą również tworzyć warunki do selektywnej zbiórki, segregacji i składowania śmieci. Katalog tych obowiązków jest znacznie szerszy. Aby jednak prawidłowo i skutecznie je wykonywać gmina musi zacząć od uchwalenia podstawowego aktu prawnego – regulaminu utrzymania czystości i porządku na jej terenie.
To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat: