Każda sytuacja, w której jesteśmy zmuszani do pozostawiania dowodu, jest naruszeniem prawa.
ROZMOWA
TOMASZ ŻÓŁCIAK: