W jakim celu jednostki sektora finansów publicznych muszą sporządzać plany (prognozy) finansowe? Co dokumenty te oznaczają dla obywateli? Do czego będzie się przyczyniała ich coroczna aktualizacja?
dr Tomasz Strąk
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński