Pozwany może dość łatwo – wykorzystując przepisy prawa – utrudniać postępowanie grupowe. Wynika to zarówno z ustawy je regulującej, jak i z kodeksu postępowania cywilnego.
Jeżeli patrzeć na rzecz oczami pozwanego, który jest przedsiębiorcą, to najbardziej narażeni na dochodzenie roszczeń w tym trybie mogą być ci, którzy złamali prawo lub choćby sprzeniewierzyli się rzetelności kupieckiej. Chodzi więc przede wszystkim o firmy dostarczające towary powszechnego użytku i usługi masowe, a więc np. banki, ubezpieczycieli, fundusze inwestycyjne, deweloperów, telekomy, linie lotnicze, koleje, biura podróży. Ich bowiem – z powodu nierzadko przecież stosowanych nieuczciwych praktyk rynkowych – mogą pozwać tysiące konsumentów, podobnie zresztą jak i wielu kontrahentów-innych przedsiębiorców.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Kogo nie można pozwać za pomocą pozwu zbiorowego
- Jakie działania prewencyjne powinni podjąć przedsiębiorcy
- Jak oskarżeni przedsiębiorcy powinni zachowywać się podczas procesu
- Jak załatwić sprawę za pomocą mediacjiPełną wersję artykułu znajdziesz w eDGP Zamów eDGP