Trzy pytania do... ARTURA PIECHOCKIEGO z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej - Przyjmując, iż przez cesję nazwy domeny rozumiemy zmianę abonenta nazwy domeny i związane z tym przeniesienie praw i obowiązków stron umowy o utrzymywanie nazwy domeny, to oczywiście przepisy takie istnieją.
W pełnej wersji wywiadu znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania:
- Czy istnieją przepisy, które wiążą przedsiębiorców i inne osoby co do sposobu postępowania w przypadku cesji domen internetowych?
- Nazwy domen są coraz częściej nabywanym składnikiem majątkowym wielu firm. W jaki sposób przeprowadzić prawidłowo cesję domeny? Czy konieczne jest sporządzenie takiej umowy na piśmie?
- Czy osoby, które dokonały cesji nazwy domeny wyłącznie on-line bez pisemnego potwierdzania, muszą się liczyć z nieważnością takiej umowy?