Zgodnie z wynikającą z Kodeksu cywilnego ogólną zasadą nabywca firmy odpowiada solidarnie ze zbywcą za zobowiązania związane z prowadzeniem tego przedsiębiorstwa, chyba że nabywca zachowujący należytą staranność nie wiedział o istnieniu zobowiązań.

Pełną wersję artykułu znajdziesz w eDGP Zamów eDGP