Gmina dokonuje rejestracji firmy prowadzonej przez osobę fizyczną. Pozostali przedsiębiorcy ewidencjonowani są w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Właściwość miejscową ustala się, biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania przedsiębiorcy. Nie należy jego kojarzyć wyłącznie z tzw. zameldowaniem na pobyt stały. Możliwe jest bowiem faktyczne przebywanie w danej miejscowości „z zamiarem stałego pobytu” bez zmiany miejsca stałego zameldowania. Sytuacje takie w praktyce występują zwłaszcza wtedy, gdy przedsiębiorca w sposób świadomy chce ominąć zasadę właściwości miejscowej organów administracji publicznej (np. organów podatkowych). Wtedy też stara się dowieść, że przebywa z zamiarem stałego pobytu w innej miejscowości niż jest zameldowany na pobyt stały. Zameldowanie na pobyt czasowy nie wskazuje jednak na zamiar stałego pobytu w danej miejscowości.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Jawności danych

Jednego okienko w gminie

Wniosku o wpis do ewidencji

Formularza urzędowego

Zaświadczenia o wpisie

Zawieszenia działalności

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie są zadania gminy związane z ewidencją działalności gospodarczej.