Od dziś za palenie w miejscu objętym zakazem, na przykład w szpitalu czy szkole, mandat wystawi również sanepid. Tak samo jest w przypadku dopuszczenia do palenia w takich miejscach. Wynika to z nowelizacji rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 25 czerwca 2010 r. w sprawie nadania funkcjonariuszom organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, które dziś wchodzi w życie. Mandaty za takie czyny, które wystawi inspekcja, mogą wynieść do 500 zł.

Zgodnie z nowelą inspektorzy ukarzą teraz także za wprowadzanie do obrotu detergentów bez wymaganego oznakowania lub niewłaściwie oznakowanych. Podobnie będzie w sytuacji, gdy producent lub importer nie umieści na opakowaniu wymaganych informacji. Na kary ze strony inspekcji sanitarnej mogą narazić się także ci przedsiębiorcy, którzy wprowadzają źle oznakowane substancje niebezpieczne lub pojemniki, w których są one przechowywane.

Zgodnie z przepisami ustawy o substancjach i preparatach chemicznych grzywny grożą za wiele różnych praktyk. Tak jest m.in. za zamieszczenie reklamy niebezpiecznego preparatu, która nie zawiera informacji o rodzajach zagrożeń. Za taki czyn od dziś również może karać inspekcja sanitarna.