Nowelizacja ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych trafi na biurko prezydenta; w czwartek Sejm głosował poprawki redakcyjne zgłoszone do niej przez Senat.

Nowela ustawy o prawie autorskim jest konsekwencją wyroku TK ze stycznia 2006 r. Trybunał zakwestionował regulację dotyczącą trybu postępowania przed komisją prawa autorskiego podczas zatwierdzania przedstawianych przez organizacje zbiorowego zarządzania tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub artystycznych wykonań. Głównym zarzutem sędziów Trybunału był brak możliwości uczestniczenia w tym postępowaniu, w charakterze strony, użytkowników praw autorskich, czyli tych, którzy tantiemy płacą.

Nad nowelą przez ostatni rok pracowali posłowie sejmowej podkomisji kultury. Znalazł się w niej wymagany przez Trybunał zapis ustalający, że każda tabela wynagrodzeń będzie sporządzana przez przedstawicieli obu stron - organizacji zbiorowego zarządzania, np. ZAiKS-u, oraz użytkowników praw autorskich.

Zmodyfikowano także postępowanie przed komisją prawa autorskiego - ustalono sześciomiesięczny termin, podczas którego zatwierdzanie tabel powinno zostać zakończone. O jego ewentualnym przedłużeniu będą mogli zadecydować, w wyjątkowych sytuacjach, wszyscy członkowie tego postępowania lub zespół orzekający komisji prawa autorskiego, jeżeli uzna to za zasadne.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, zespół orzekający może jedynie zatwierdzać tabele wynagrodzeń albo odmówić ich zatwierdzenia, ale nie będzie mógł dokonywać żadnych zmian w poszczególnych tabelach. Komisja wydająca oświadczenie o odmowie zatwierdzenia jest jednocześnie zobowiązana do przedłożenia własnej propozycji stawek, które wejdą w życie tylko wtedy, jeśli uzyskają akceptację organizacji zbiorowego zarządzania.

Nowelizacja zakłada też zmianę liczby członków komisji prawa autorskiego - tzw. arbitrów, z 40 na 30. Zawiera także nowy zapis dotyczący wspólnej reprezentacji kilku organizacji zbiorowego zarządzania. Reprezentacja taka ma zajmować się m.in. udzielaniem licencji na "eksploatację utworów". (PAP)

aszw/ akn/ la/ mag/