1 Niewskazanie kierowcy nie zawsze karane

Właściciele pojazdów, którzy zostaną wezwani na policję, po to by wskazać osobę, która prowadziła ich samochód na okazanym zdjęciu z fotoradaru, nie zawsze mogą zostać ukarani za niepodanie danych kierowcy. Brak możliwości wskazania sprawcy wykroczenia zarejestrowanego na nieczytelnym zdjęciu z fotoradaru kończy się dzisiaj najczęściej kilkusetzłotowym mandatem. Do wystawiania takich mandatów funkcjonariusze wykorzystują art. 78 pkt 4 prawa o ruchu drogowym (p.r.d.), na podstawie którego właściciel lub posiadacz pojazdu ma obowiązek wskazać, komu powierzył pojazd w oznaczonym czasie. Wyjątkiem jest tylko sytuacja, kiedy pojazd został np. skradziony. Policjanci i strażnicy podpierają się przy tym art. 97 kodeksu wykroczeń (k.w.), który pozwala na nałożenie grzywny na osobę, która wykracza przeciwko przepisom o bezpieczeństwie lub o porządku ruchu na drogach publicznych. Zamiennie używany jest też tutaj jako podstawa nałożenia mandatu art. 65 par. 2 k.w. wprowadzający odpowiedzialność za umyślne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza.

Stosowana praktyka karania za niewskazanie sprawcy była wielokrotnie kwestionowana przez kierowców na drodze sądowej. Wskazywali oni, że ustawodawca umieścił art. 78 pkt 4 p.r.d. w innym dziale ustawy i przepis dotyczy generalnie nabycia lub zbycia pojazdu. Uprawnionym organem jest zaś tutaj wyłącznie starosta. Z kolei podstawową przesłanką odpowiedzialności art. 65 par. 2 kodeksu wykroczeń jest umyślność w działaniu kierowcy. Zdaniem części osób, błędna jest też kwalifikacja takiego czynu z art. 97 k.w., gdyż przepis ten nie dotyczy w ogóle bezpieczeństwa lub porządku ruchu na drogach publicznych. Nie ma to żadnego związku z wiedzą o personaliach kierowcy. Do powyższej argumentacji przychyla się część sądów rozpoznających odwołania kierowców.

Do kwestii tych odniósł się ostatnio Sąd Najwyższy, którego zdaniem niewskazanie przez właściciela lub posiadacza pojazdu na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w okolicznościach, o których mowa w art. 78 ust. 4 p.r.d., może stanowić wykroczenie z art. 97 k.w.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: 6 sposobów na uniknięcie kar za wykroczenia z fotoradaru.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz pięć pozostałych porad:

2. Mandat tylko za zarejestrowane wykroczenie
3. Prywatne firmy z fotoradarem
4. Zasłanianie tablic rejestracyjnych
5. Zbyt długie nakładanie mandatu karnego
6. Inspekcja karze tylko kierowców zawodowych